پوزیشنر نوجیکس Nogix


باسلام و احترام
به استحضار میرساند بازرگانی تکنو کنترل با سابقه پانزده ساله در امر تامین کالاهای ضروری ومورد نیاز صنایع کشور فعالیت گسترده داشته و همچنین با در دست داشتن انبارکالا و تیمی مجرب شامل بازرگانی ، فروش، مشاورین فنی و دفاتر بازرگانی جهت تامین نیاز صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و... رادر بخش انواع شیرآلات صنعتی ، اکچویتورهای پنوماتیکی و برقی ،کنترل ولوهای پنوماتیک ، موتوری و تجهیزات ابزار دقیق را ایفا نماید . لذا این فروشگاه آمادگی خود را جهت هر گونه همکاری و تامین کالا از انبار خودرا اعلام مینماید.
تعهد در خدمات پس از فروش از دیگر مزایای کالاهای ارایه شده از طرف این فروشگاه میباشد .
لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت قیمت با ما تماس حاصل فرمائید
مدیر فروش: عرفان حکیم زاده

پوزیشنر چیست؟

پوزیشنر وسیله‌‌ای استکه برای تنظیم موقعیت شیر کنترل
بر روی آن نصب می‌شود
. در حقیقت یک سرو مکانیزم است و از طرفی یک رله تفویت کننده است که فرمان صادر شده از کنترل کننده را تقویت کرده و به عملگر (محرک یا
actuator) انتقال میدهد.

شیرکنترلیباید قابلیت این را داشتهباشد کهباسرعتوبهطورهمواربهتغییراتسیگنالکنترلیپاسخدهد. درخیلی ازحالت‌ها،یکولوبه اندازهیمناسبویکاکچویتوربهاندازهیمناسب،بدوننیازبهاستفادهازپوزیشنر شیر،کافیاست.اماحالت‌هایمعینیوجوددارندکهپوزیشنرشیربایدلحاظگردد.

مهمترین دلایل کاربرد پوزیشنر در شیرهای کنترلی عبارتند از:

– وجود فشار زیاد و همچنین ویسکوزیته زیاد سیال مورد کنترل

– وجود اصطکاک در مکانیزم شیر کنترل به واسطه آب بندی گلوگاه شیر

– در صورت بیشتر بودن فاصله کنترل کننده و شیر کنترل از 150 فوت

– در صورت لازم بودن تقویت و تغییر نسبت به فرمان وارده از کنترل کننده

– سرعت بخشیدن به عمل شیرهای کنترل و حذف تأخیر زمانی

وقتی در یک شیرپوزیشنراستفادهنشود،خروجیکنترلر کنندهمستقیماًبهاکچویتوروصلمی شود. هرتغییریدر فشارخروجیکنترلر،بایدبرناحیهسطحدیافراگممؤثرباشد.اگرحجماکچویتورزیاداست،ممکناستبرای عکس العمل،زمانیطولبکشد.در صورتی که اگر از پوزیشنر استفاده گرددخروجیکنترل کنندهازطریقپوزیشنربهیک بیلوزمیرود.حجمبیلوزدرمقایسهبااکچویتورکماست.بنابراین،تغییرخیلیکمدرخروجیکنترلگر،بطورمشهودیتوسطبیلوز آشکار می‌گردد. ازحرکت ایجاد شدهتوسطبیلوزبرایبهحرکتدرآوردنشیرپایلوت(یافلاپر، اگرازسیستمفلاپرنازلاستفادهگردد) استفادهمی‌شودکهبهنوبهباعثمی‌شودحجمزیادیازهوابهسرعتوارداکچویتورگردد،بنابرایناستفادهاز پوزیشنر،تضمینمی‌کندکهبهسرعتبهتغییراتسیگنالکنترلرپاسخدادهشود.

به طور کلی اجزاء به کار رفته در پوزیشنر عبارتند از:

بیلوز یا شیر راهنما (spool valve)، که سیگنال صادره از کنترل کننده را درییافت می‌کند.

میله رابط و یا میله متعادل کننده، که سیگنال دریافت شده را با موقعیت تغییر یافته ساق شیر مقایسه می‌کند.

شیر قدرت (pilot valve)، که به نام‌های رله یا بوستر نیز معروف است و باعث تقویت فرمان صادره از کنترل‌کننده می‌شود.

بادامک (cam)، که مشخص کننده رابطه بین موقعیت قرار گرفتن توپی (پلاگ) شیر کنترل و فرمان صادره از کنترل کننده می‌باشد.

برای استفاده صحیح از پوزیشنر شیر، به شرایط زیر باید توجه شود:‌

1-سیالات چسبنده(Viscous)، سیالات سالیدبیرینگ یا سیالاتی که تمایل دارند شیر را ببندند.

2-نیروهای با تلاطم زیاد ناشی از اندازه بزرگ شیرها، افت های فشار زیاد یا ترکیبی از آنها.

3-فشار زیاد نیاز به بسته بندی غیرعادی بدون نشت میله دارد.

4-خط انتقال زیاد بین کنترلگر و شیر کنترل که می تواند بیانگر یک تأخیر زمانی(Time lag) باشد.

نام های مشابه:


پوزیشنر
پوزیشنر ولو
پوزیشنر روتاری
پوزیشنر لینیر
پوزیشنر کنترل
آیتوپی
پوزیشنر
پوزیشنر آنالوگ
پوزیشنردیجیتال
پوزیشنر تدریجی
پوزیشنر نوجیکس
پوزیشنر آتکو
پوزیشنر nogix
نصب
پوزیشنر
تعمیر
پوزیشنر
پوزیشنر چیست
نمایندگی فروش
پوزیشنر
مرکز فروش
پوزیشنر
عامل فروش
پوزیشنر
گارانتی
پوزیشنر
کاتالوگ
پوزیشنر
لیست قیمت
پوزیشنر
تنظیم
پوزیشنر
کالیبره
پوزیشنر
پوزیشنر اروپایی
پوزیشنر چینی
پوزیشنر ترک
پوزیشنر کنرل ولو
پوزیشنر کنترل ولو چیست
پوزیشنر کنترل ابزار دقیق
انواع
پوزیشنر
اسمارت
پوزیشنر
تنظیمات
پوزیشنر
فروش
پوزیشنر نوجیکس nogix
قطعات
پوزیشنر
کالیبراسیون
پوزیشنر
نحوه کار
پوزیشنر
قطعات یدکی
پوزیشنر
وارد کننده
پوزیشنر
مقاله
پوزیشنر
پوزیشنر pdf
کاربرد پوزیشنر
پوزیشنر چیست؟
تعریف پوزیشنر
نمایندگی رسمی پوزیشنر نوجیکس nogix