اطلاعات تماس
تلفن
۹۱۲۶۴۴۲۴۲۶ ۰
۷۷۶۰۱۳۶۲ ۲۱ ۰۰۹۸
۷۷۶۰۳۵۱۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۷۴۹۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۷۷۶۰۳۵۱۸ ۰۲۱

تلفن همراه
۹۱۲۶۴۴۲۴۲۶ ۰۰۹۸
۹۳۰۶۴۴۲۴۲۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران , خیابان انقلاب , پیچ شمیران , خیابان بهار جنوبی,برج تجاری اداری بهار,طبقه سوم تجاری واحد 455

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه بازرگانی تکنو کنترل (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • بازرگانی تکنو کنترل
  • آدرس:
  • تهران , خیابان انقلاب , پیچ شمیران , خیابان بهار جنوبی,برج تجاری اداری بهار,طبقه سوم تجاری واحد 455

  • :
  • ۹۱۲۶۴۴۲۴۲۶ ۰
  • :
  • ۷۷۶۰۱۳۶۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۷۷۶۰۳۵۱۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۷۴۹۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۷۷۶۰۳۵۱۸ ۰۲۱

  • :
  • :

 عرفان حکیم زاده
 مدیر فروش
 
 ۰۲۱ ۷۷۶۰۳۵۱۸
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۶۴۴۲۴۲۶

آدرس

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر نمایندگی

مشخصات

  • :
  • دفتر نمایندگی
  • آدرس:
  • آدرس دفتر جدید

    آدرس