اطلاعات تماس
تلفن
۹۱۲۶۴۴۲۴۲۶ ۰
۷۷۶۰۱۳۶۲ ۲۱ ۰۰۹۸
۷۷۶۰۳۵۱۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۷۴۹۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۷۷۶۰۳۵۱۸ ۰۲۱

تلفن همراه
۹۱۲۶۴۴۲۴۲۶ ۰۰۹۸
۹۳۰۶۴۴۲۴۲۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران , خیابان انقلاب , پیچ شمیران , خیابان بهار جنوبی,برج تجاری اداری بهار,طبقه سوم تجاری واحد 455

بازرگانی تکنو کنترل 77601362-021

تلفن

  • ۹۱۲۶۴۴۲۴۲۶ ۰
  • ۷۷۶۰۱۳۶۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۷۷۶۰۳۵۱۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۷۴۹۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۷۷۶۰۳۵۱۸ ۰۲۱

تلفن همراه

  • ۹۱۲۶۴۴۲۴۲۶ ۰۰۹۸
  • ۹۳۰۶۴۴۲۴۲۶ ۰۰۹۸

دفتر مرکزی

 • تهران،
  تهران , خیابان انقلاب , پیچ شمیران , خیابان بهار جنوبی,برج تجاری اداری بهار,طبقه سوم تجاری واحد 455